Home
            Informaţii
            Descriere
            Echipa
            Buget
            Echipamente
            Rezultate
            Publicaţii
            Galerie Foto

Proiect Colaborativ de Cercetare Aplicativă

rezilienţa sistemelor hidrotermale faţă de perturbări antropice şi naturale. studiu de caz: zăcământul termomineral sulfuros de la băile herculane (resiltherm)

Autoritatea Contractantă:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor:
Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române

Competiţia 2011Director de proiect: CS I dr. Constantin MarinAdministrator Website: ing. Paul Horvath
   Admin
Copyright © ISER 2013. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates