Home
            Informaţii
            Descriere
            Echipa
            Buget
            Echipamente
            Rezultate
            Publicaţii
            Galerie Foto
Informaţii Generale

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 20072013, PN II

Program: parteneriate în domenii prioritare
Subprogram: "proiecte colaborative de cercetare aplicativă"Rezilienţa sistemelor hidrotermale faţă de perturbări antropice şi naturale. Studiu de caz: zăcământul termomineral sulfuros de la Băile Herculane


Tip proiect: PCCA, Tip 1
Domeniu: 3 Mediu
Domeniul de cercetare: 3.4 Amenajarea teritoriului. Infrastructură şi utilităţi
Aria tematică: 3.4.6 Hazarduri naturale şi tehnologice; cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii de impact
Cod Proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1619

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Contractor: Institutul de Speologie "Emil Racoviţă"
Contract de Finanţare pentru Execuţie Proiecte de Cercetare Nr.: 48/2012
Act adiţional Nr.: 1/2013
Valoarea totală a contractului: 2 000 000 Lei (exclusiv de la bugetul de stat)
Durata contractului: 48 luni
Perioada de derulare a proiectului: 25 iulie 2012 24 iulie 2016

Instituţii Partenere

Coordonator: Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române.
Director de proiect: CS I dr. Constantin Marin

Partener 1: Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române.
Responsabil de proiect: CS I dr. Cristina Purcărea


   Admin
Copyright © ISER 2013. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates